Muutostöihin tarvitaan asunnon omistajan lupa. Omistajan suostumuksella tehdyistä töistä on mahdollista saada korvaus asunnosta luopumisen yhteydessä.

Korvausta ei makseta ilman asianmukaisia tositteita. Asumisoikeuden haltijan tulee säilyttää muutostyöhön liittyvät asiapaperit, tositteet ja kuitit itsellään asumisoikeudestaan luopumiseen saakka, jolloin ne tulee liittää luopumisilmoitukseen.

Ilman lupaa tai muutostyöohjeen vastaisesti toteutetut muutostyöt voivat johtaa korvausvelvollisuuteen.

Muutostyöohje

Lupa muutostyölle