Asumisoikeuden haltija saa luovuttaa asumisoikeuden puolisolleen, sellaiselle perheenjäsenelle joka luovutushetkellä vakinaisesti asuu huoneistossa taikka etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle sukulaiselleen.

Luovutuksen edellytyksenä on, että asumisoikeuden haltija on asunut huoneistossa vähintään kaksi vuotta. 

Ole yhteydessä omistajaan.