Huoneiston voi luovuttaa väliaikaisesti toisen käyttöön yhtäjaksoisesti enintään kahdeksi vuodeksi, jos asumisoikeuden haltija on toisella paikkakunnalla tilapäisesti työn, opintojen tai muun vastaavan syyn takia. Asumisoikeuden haltija on myös tältä ajalta vastuussa vastikkeiden maksusta ja asunnon hyvästä ylläpidosta.

Lisätietoa