Asumisoikeussopimus tehdään 55 vuotta täyttäneen kanssa, mutta asunnossa voi asua minkä ikäisiä tahansa. Yli 55-vuotiaita ei koske varallisuusrajat, pelkästään numeron suuruus ratkaisee asunnon saamisen. Talot eivät ole palvelutaloja vaan itsenäiseen asumiseen tarkoitettuja.