Asuminen on kohtuuhintaista, helppoa ja turvallista. Asumisen kustannukset ovat kohtuuhintaiset vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin nähden. Haettavan asunnon kokoa ei ole rajoitettu. Talon omistaja huolehtii kiinteistöstä.

Asoasunnossa voi asua niin pitkään kuin haluaa, mutta sitä ei voi ostaa omaksi.

Katso lisää asumisoikeus.fi